meditatie.spirituelestartpagina.be

Nieuwe start - meditatie

 

Meditatie om het Zelf te ervaren

(neem eerst de meditatieuitleg nog eens door en lees dan deze tekst vanuit je hart)

 

Met de start van het nieuwe schooljaar in gedachten gaan we mediteren op alle nieuwe start-situaties. In elk einde en elk begin schuilt een boodschap voor ons, een levensboodschap die ons tegelijkertijd ook duiding geeft over de weg die we verder kunnen volgen in dit leven. Soms wordt dit de zilveren lijn genoemd doorheen het leven.

We nemen onze geliefde meditatieve houding aan en komen tot rust. Zeker bij deze meditatie is rust erg belangrijk omdat we na een ervaring meestal heel wat energie hebben laten wegvloeien. We voelen ons een beetje leeg en willen terug opgeladen worden. Nieuwe energie – nieuwe start.

Deze rust kan er komen door niet meer na te denken maar je gedachten te leren observeren. Leren kijken naar wat er opkomt in jouw gedachten en er niet in meegaan. Dus leren afstand nemen. Een nieuw begin is leren afstand nemen van hetgeen voorbij is.

We leren ook hoe om te gaan met het hier en nu – elke gedachte is een creatie van het Hogere – misschien voelt dit soms aan als minder goed of zelfs negatief, en toch komt het steeds vanuit de bron. We begrijpen niet altijd hoe dit past in ons leven en onze levenslijn.

Als een bepaalde gedachte steeds terugkomt, is dat iets dat men vanuit de hogere gebieden ons wil doorgeven als aandachtspunt. Leg dit even voor jezelf vast en vraag aan je Hogere Zelf om deze basisgedachte verder uit te spitten en vorm te geven. Vraag voor bijkomende verklarende gedachten.

Als er op deze manier nieuwe gedachten doorkomen zullen die niet in de juiste volgorde verschijnen. Dus is het aangewezen dat je de gedachten opschrijft in een niet chronologische volgorde. Het is als een puzzel die je nadien kan gaan samenleggen. Doe dit niet op een mentale manier maar vraag in een volgende meditatie voor een overzicht van al deze gedachten.

Vraag aan je Hogere Zelf om inzicht te krijgen in de totale puzzel – misschien komen er nog nieuwe stukjes bij – schrijf die dan ook op.

Misschien valt alles in elkaar en begrijp je stilaan de boodschap.

Mediteer nog enkele malen op de puzzel en als er telkens een zelfde samenhang doorkomt, volg dan je intuïtie en leef verder op deze inzichten.

 

opgemaakt door Muralikrishna - klik hier voor de meditatieuitleg

 

terug naar de Meditatie startpagina

Spirelbe - 2007