meditatie.spirituelestartpagina.be

Prisma - meditatie

 

Meditatie om het Zelf te ervaren

(neem eerst de meditatieuitleg nog eens door en lees dan deze tekst vanuit je hart)

 

Deze meditatie komt uit het boek "De nieuwe aarde" van Avanhov. Hij geeft daarin 22 meditaties gericht op de zon. En ervan is de meditatie op de kleuren van een prisma.

Als je het zonlicht door een prisma bekijkt, zul je een oneindige rijkdom en kleurenpracht ontdekken. Deze zeven "lichten" worden ook de zeven Geesten genoemd die zich voor de troon van God bevinden.

Neem je geliefde meditatieve houding aan en kom tot rust. Telkens er een kleur genoemd wordt vraag je aan je Hogere Zelf om een gedachte te mogen doorkrijgen van hetgeen deze kleur voor jou betekent. Het kan een vorm zijn of een ervaring of een andere metafoor die voor jou belangrijk is. Een metafoor is een symbolisch beeld zoals de kelk dat is in de Westerse mystiek.

 

De Geest van de rode kleur wordt de Geest van het leven genoemd. Rood is met het leven en ook met de liefde voor alle schepselen verbonden.

Neem even tijd voor het opvragen van jouw associatie met deze kleur.

 

Oranje is de Geest van de heiligheid. Oranje verbetert de gezondheid en geeft het verlangen zich te vervolmaken.

Neem even tijd voor het opvragen van jouw associatie met deze kleur.

 

Goudgeel is de Geest van de wijsheid. Hij zet aan tot lezen, mediteren, nadenken, begrijpen, tot redelijkheid en voorzichtigheid.

Neem even tijd voor het opvragen van jouw associatie met deze kleur.

 

Groen is de Geest van de eeuwigheid en van de evolutie. Hij is verbonden met groei, ontwikkeling en rijkdom. Men zegt dat groen de kleur van de hoop is, omdat zij de mens de mogelijkheid geeft om te evolueren.

Neem even tijd voor het opvragen van jouw associatie met deze kleur.

 

Blauw is de Geest van de waarheid. Deze kleur houdt ook verband met godsdienst, vrede en muziek. Blauw ontwikkelt het muzikale gevoel. Het bedaart de zenuwen, geneest de longen en is een weldaad voor de ogen, die verband houden met de waarheid.

Neem even tijd voor het opvragen van jouw associatie met deze kleur.

 

De kleur Indigo is de Geest van de kracht. Het is de Geest van het koningsschap. Zij heeft bijna dezelfde eigenschappen als blauw.

Neem even tijd voor het opvragen van jouw associatie met deze kleur.

 

Violet is een zeer mystieke, zeer subtiele kleur, die je naar het bovenaardse leidt. Het is de Geest van de Goddelijke Almacht en van de spirituele liefde, de Geest van de opoffering. Violet is een zeer machtige kleur die de mens beschermt, hem helpt uit te treden en hem toelaat Gods liefde en de andere werelden te begrijpen.

Neem even tijd voor het opvragen van jouw associatie met deze kleur.

 

opgemaakt door Muralikrishna - klik hier voor de meditatieuitleg

 

terug naar de Meditatie startpagina

Spirelbe - 2007