Woorden van Wijsheid en Mededogen

Dictaten van de Opgevaren Meesters genoteerd door Lucia

08/10/08

 

Archeia Maria over het kiezen van een opleiding

 

Geliefden,

met een zachte warme gloed omhul Ik u, mijn kinderen van het Licht, kinderen van Liefde, gezalfde boodschapper van mijn woorden.
Luister en noteer de woorden die Ik je telkens toezend om uit te delen aan de mensen, aan allen die nood hebben aan vertroosting, aan steun, aan de wijsheden van het hart.

Want weet, geliefden, dat deze wijsheden nog onvoldoende gekend zijn en dat ze toebehoren aan de leringen die Ik als moeder van Jezus over de aarde uitstrooi. Samen met mijn zusters strooi Ik liefdevolle leringen over de aarde uit, leringen die zich nestelen in de aura's van mijn boodschappers en die zo ter beschikking komen van allen, van allen die er open voor staan, van allen die ernaar op zoek zijn.

Want er is een zekere beweging van zoeken noodzakelijk om deze woorden die uw hart aanraken en verzoeten te vinden.
Ze zijn dikwijls verstopt voor de meesten, enkel toegankelijk voor wie er waarlijk naar dorst, voor wie de intentie uitspreekt deze leringen te vinden die hem kunnen bijstaan op de Weg naar het hart van de Heer.

En daarom geliefden raad Ik jullie ten stelligste aan uw intentie hiertoe uit te spreken en te versturen.

Vraag of de leringen die voor jou op dit moment geschikt zijn naar je toekomen om wortel te schieten.

Het liefdesveld dat je zo aanraakt is zeer intens, gedragen door goddelijke intentie, voor jou beschikbaar, voor jou open.

Geliefden, je hoeft slechts driemaal te kloppen voor er wordt open gedaan. Spreek driemaal je intentie uit en de deur zal zich openen.
Dit is mijn wijze raad voor u vandaag.
Zoek en je zult vinden. Vraag en je zult krijgen.
Wij staan voor je klaar, wij reiken naar jou.
Luister naar ons met uw hart...

Amen. Maria, Archeia van de vijfde straal. Amen.

 

Lucia

http://tuinvandemoeder.spaces.live.com/

 

Spirelbe - 2008