Woorden van Wijsheid en Mededogen

Dictaten van de Opgevaren Meesters genoteerd door Lucia

07/03/08

 

Het Bewustzijn van de Krokus

Lieve mensen,

Stel je af op het bewustzijn van de krokus, dat reeds leeft onder het aardoppervlak. Als eerste aankondigers van de lente zijn we nu reeds aktief. Onze cellen tintelen en worden opgeroepen tot werkzaamheid, zij bereiden zich voor op hun ontwaken wanneer de energie zich terug keert. Wees u bewust van onze aktiviteit en weet dat in de winter de aarde niet dood is, maar krioelt van leven. Onze energie is dan niet zo zichtbaar als in de zomer, maar wel degelijk daar. Dan doen wij onze voorbereidingen en zo manen wij ook jullie aan om uw voorbereiding te doen tijdens deze periode van het jaar om in het nieuwe jaar tot een vruchtbare realisatie van uw verlangens te komen.

Trek u gedurende deze periode van het jaar terug in uw heilige kamer, de heilige ruimte die je gecreŽerd hebt en waar je tot rust kunt komen. Deze heilige ruimte in je hart kun je tot uiting laten komen door het oprichten van een heilige ruimte in je huis of door het opfrissen hiervan. Ga aan de slag en creŽer deze mooie plaats ook in de materie om er u in terug te kunnen trekken, zoals een krokus zich nu onder de grond heeft teruggetrokken, maar toch reeds de blauwprint voor ogen heeft die zij zal realiseren in de lente.

Focus u in uw heilige ruimte op de blauwprint voor uw volgende werkingsjaar, zie de vooruitzichten en focus u erop door ze in uw geest realistisch voor te stellen. CreŽer zo een visie en werk zo deze winter aan de realisatie van deze visie. Zij is in potentie aanwezig, maar zij dient nog naar boven gehaald te worden
zodat zij in de lente kan bloeien.

Dit is de raad die wij u verstrekken vandaag, wij de Deva's van de Krokus. Wij groeten u met liefde in ons hart en wij moedigen u aan onze raad gedegen op te volgen. Amen Alleluja. Amen.
Voor de leergang Sjamanisme voor vrouwen,
Mysteries der vrouwelijk wijsheid.

©Lucia

http://groups.msn.com/TuinvandeMoeder

Spirelbe - 2008