Woorden van Wijsheid en Mededogen

Dictaten van de Opgevaren Meesters genoteerd door Lucia

25/12/07

 

Kerstgeschenk van Moeder Maria

Hoop voor de wereld

Hoop voor de wereld, mijn kind, is inderdaad het mooiste geschenk dat een mens onder de kerstboom kan vinden.

En dit is wat Ik jullie schenk als Moeder van het H.Hart, Ik schenk u hoop, hoop op een betere toekomst, hoop op liefde, hoop op genegenheid, hoop op geluk.

Zo sta Ik hier bij u in dit late uur van het jaar, Ik sta hier bij u met in mijn armen het Kerstekind, het Kerstekind dat de Hoop is, dat de hoop is voor miljoenen zielen op redding, redding uit de zwaarte van het bestaan, redding uit de wanhoop.

Geliefden, vandaag schenk Ik u de liefde van een kind, de Liefde van een Kerstekind.

Het ligt in mijn armen en het straalt zijn liefde uit in de nacht, in de langste nacht van het jaar. Want het is een baken, een baken voor de ziel, een gids, een vriend. En het nodigt jullie allen uit, het nodigt je uit om in zijn nabijheid te komen en u te verwarmen aan zijn liefdeslicht.

Geliefden, met veel innigheid schenk ik mijn kind aan de wereld, Ik sta het af, Ik geef het voor jullie.

En het lacht en in zijn ogen blinkt er een lichtje.

Dit is mijn geschenk voor u, mijn geschenk van Hoop voor alle mensen. Ik schenk het u met de liefde van mijn hart, de liefde van een moeder. Ik hoop dat je mijn geschenk aanneemt want het verwarmt uw hart.

Hou vandaag het Kerstekind in uw armen en weet.......

Ik schenk u de zegen van een moeder, van een moeder die eens liep op aard. Zij weet hoe dit is. Zij weet hoe dit voelt.

Geliefden, weet dat Ik ook nu nog zeer dicht bij u sta en u ondersteun. Ik hou het Licht voor u vast, het brandt in mijn hart. Ik hou het Licht voor u vast, het schijnt als een ster aan het firmament. Het is de ster die de weg wijst....... de weg naar het Christuskind. Volg deze ster, volg deze ster in uw hart. Amen.

 

Moeder Maria samen met St Jozef (St Germain)

ŠLucia

http://groups.msn.com/TuinvandeMoeder

Spirelbe - 2007