Woorden van Wijsheid en Mededogen

Dictaten van de Opgevaren Meesters genoteerd door Lucia

26/11/07

 

Meditatie voor godsdienstvrijheid

 

Geliefden,

De mystici die eens uw streken bewoonden verrichtten waarlijk groot werk, hun doel was het leren kennen van God,

het leren kennen van God aan de mensen door hen rechtstreeks met God in contact te brengen,

rechtstreeks zonder de barrière van een priester.

Ja waarlijk God is voor ieder bereikbaar en niet voorbehouden aan een elite.

Geliefden, zo strekt ook het werk van deze mystica zich uit over uw streken.

Ook haar doel is het rechtstreeks in contact brengen van de mensen met God, het ervaren van God,

het beleven van God, het zijn met God en uiteindelijk ook het éénworden ermee.

Geliefden, wees dankbaar dat dit een voorrecht is voor iedereen in dit land,

ieder is vrij om een verbinding met het Goddelijke op te bouwen, vrij om God te beleven naar lijf en leden.

Deze vrijheid is niet zo vanzelfsprekend en was vroeger zeker geen voorrecht.

Vele vrouwelijke mystici zijn hiervoor vervolgd, getergd, ontmoedigd en soms zelfs gedood.

Geliefden, weet de godsdienstvrijheid in uw land nu te appreciëren, niet overal is dit het geval,

velen kreunen nog onder de opgelegde dwang.

Het is onze wens dat deze godsdienstvrijheid zich over de ganse wereld mag verspreiden,

want enkel dan kan ieder zelf God zoeken en vinden.

Geliefden, bidt hiervoor, bidt voor de godsdienstvrijheid in alle landen, in ieders hart.

Ik dank u hiervoor.

 

De Moeder van het H.Hart

©Lucia

 

http://groups.msn.com/TuinvandeMoeder

Spirelbe - 2007