Woorden van Wijsheid en Mededogen

Dictaten van de Opgevaren Meesters genoteerd door Lucia

27/10/07

 

Bidt voor wijsheid in uw land!

 

Geliefden, wij zijn uw begeleiders en wij staan bij u in moeilijke tijden.

Geliefden, er heerst veel verwarring in uw wereld, veel onnodige angst, veel vertrouwen is weg, vertrouwen in een gemeenschap van mensen die hun best doet om samen een aangenaam en constructief leven op te bouwen.

Hoe kan het klimaat van vertrouwen hersteld worden? Hoe kan het vertrouwen in elkaar terug toenemen? Hoe kan ieder vanuit zijn innerlijke kern werken voor een hoger doel, een goed leven voor ieder? Hoe leven we samen in onderling respect voor elkaar, verscheiden maar naar elkaar toenijgend in vriendschap? Is dit niet de uitdaging die ons in de komende tijd te wachten staat, de grootste uitdaging van ons land?

De wereld schildert zich meer en meer af in tegengestelden. Hoe kunnen we dit anders oplossen dan de tegengestelde delen te overstijgen en alles vanuit een ander standpunt te bekijken. Ieder is verschillend, volkeren zijn verschillend, maar wat hen bindt is een samenleving op wereldvlak. Een samen zorgen voor de aarde, een samen leven op de aarde. Samen met respect voor ieders eigenheid, maar in vol vertrouwen en zonder angst.

Leer elkaar kennen. Voel je vrij in je eigen levenswijze en heb zo respect naar elkaar toe. Laat ieder vrij in zijn wijze van zijn. Zorg ervoor dat je dit respect voor jezelf en voor de ander ook uitstraalt, dat je het ook leeft, samen onder hetzelfde hemelgespan. Zie het als een ontdekking van elkaar. Als je leeft vanuit de kern van je hart, je innerlijk bewustzijn, dwing je automatisch respect af op een positieve manier, gedragen door de liefde van het hart. Bouw aan een samenleving die hierop gestoeld is. Op wijsheid, op liefde, op kracht geŽnt in het hart.

Geliefden, jullie staan voor vele uitdagingen, wees je daarvan bewust en tracht er in uw persoonlijk leven aan te werken. Ga niet mee in veralgemeningen, maar blijf positief. Straal deze positieve boodschap over de samenleving ook  uit. Mobiliseer de geesten om opbouwend te werken, op alle gebied. Uw land heeft dringend behoefte aan een opbouwende energie. Ieder van u heeft de verantwoordelijkheid deze diep in zichzelf te zoeken en naar boven te brengen.

Laat een roep tot samenwerking ontstaan, een samenwerking gebaseerd op respect voor jezelf en voor de ander. Laat de Wijsheid hier regeren!

De vrienden die u bijstaan, de Meesters van het Opgevaren Hart. Amen. Bidt voor deze wijsheid, geliefden, bidt hiervoor iedere dag. Amen.

©Lucia

 

http://groups.msn.com/TuinvandeMoeder

Spirelbe - 2007