De Engel Caraphel over "hoop"

door Tareth

 

"Ik ben Caraphel in een lichtlichaam en kom om jullie harten voeding, liefde, heling en vrede te brengen. Vanuit onze Opgevaren Lichtlichamen dienen wij de Bron van Creatie, zoals Wij allen doen.
 
In dienstbaarheid hebben wij als taak gekozen om in en rond de planeet de essentie van onvoorwaardelijke Liefde in stand te houden door gedurende heel haar bestaan aanwezig te zijn. Die Liefde is er om te voeden, te koesteren en te verzorgen. Ze bevat de ware onvoorwaardelijke aard van de Bron van Creatie. Het is een heiligdom waar je naartoe kan gaan wanneer het nodig is. Want wij weten dat de reis van het leven en van vele levens steeds zijn goede en moeilijke momenten kent, zijn openheid en zijn uitdagingen. Wij staan nooit jullie vrijheid van keuze in de weg. Wij zijn steeds daar om jullie te voeden en te begeleiden.Welke keuzes er ook gemaakt worden, we zijn er voor jullie als een vriend. Wij zullen trachten jullie te leiden om te leren van processen en keuzes die niet altijd de gemakkelijkste en de beste zijn. Maar wat je ook doet, steeds blijven wij van jullie houden. Omdat wij ook onze evolutie gehad hebben en weten wat het betekent om door uitdagingen te groeien, kennen wij deze ervaringen. Wij hebben deze kennis in het weefsel, de essentie, van de aarde gebracht. De kennis en wijsheid is te vinden in jezelf. Luister naar de aarde, luister naar het innerlijk wezen – geef het ruimte, geef het tijd en het zal je helpen.
 
Ik wens deze avond te praten over enkele veranderingen die de hele planeet zullen beïnvloeden en ieder van jullie zullen raken. Veel is reeds gesproken over de veranderingen, de mogelijke wegen, de dilemma’s waar de mensheid voorstaat. Ik wil dat jullie weten dat er Licht, hoop, schoonheid en een proces, dat vrede en begrip kan brengen, in dit alles vervat is.
Het is waar dat de planeet een bewustzijnsverandering ondergaat. De planeet is een levend wezen met een fysiek lichaam en er is haar ook een tijd toegemeten. Gedurende de tijdscycli van haar bestaan, doen er zich keuzes voor om te evolueren naar een volgende fase. Jullie zijn bijna geen planetaire wezens meer. Jullie reis zal jullie eventueel meenemen voorbij de grenzen van de planeet als wezens van een universele gemeenschap. In de huidige tijd betreedt de planeet een cyclus waar vele zaken samenkomen. Het is een tijdscyclus waarin paden elkaar kruisen en beslissingen gemaakt zullen worden. Maar dit brengt ook vele dingen aan het daglicht. Soms zaken waarin het Licht niet aanwezig is en die enkel spreken over het negatieve.

Laat mij vooreerst duidelijk maken dat geen enkele boodschap van de Bron ooit zal spreken over bestraffing, vernedering of boosaardigheid. Een boodschap van de Bron zal je nooit opzadelen met schuldgevoelens, blaam of schaduwkanten. Wij kijken en observeren. Wij weten dat er schaduwzijden zijn en ontkennen ze niet, maar wij proberen jullie te helpen om ze te begrijpen en om ze niet te ontkennen of er angstig voor te zijn.
 
Er zijn globale veranderingen aan de gang, zowel in het fysieke als in het subtiele gedeelte van de planeet. Sommige bewustzijnsveranderingen kunnen een teken zijn dat er dingen moeten aangepakt worden die op hun beurt kunnen leiden tot een positief resultaat. Het is natuurlijk noodzakelijk om in harmonie te leven met de aarde en de aardse bronnen en ze niet enkel uit te buiten uit hebzucht. Dit evenwicht moet voortspruiten uit Liefde en niet uit angst voor de toekomst. Veel van de huidige veranderingen zijn een deel van het ontwakingsproces en zouden omhelsd moeten worden als een teken van de Goedheid dat kan gevonden worden. Ik kan ook meedelen dat de Bron geen data van grote gebeurtenissen en rampen kan en wil aankondigen. Dit staat niet in de toekomst geschreven. Deze veranderingen zijn kansen en mogelijkheden.

Wij willen jullie eraan herinneren dat vele, vele mensen op deze planeet met het Goede werken en met het Licht om veranderingen en weldaad te brengen. Veel hiervan blijft onbesproken en wordt nooit gezegd. Wat laat vermoeden dat alleen het negatieve wordt gehoord. Natuurlijk moeten wij ernaar streven om recht te zetten wat ‘onrecht’ is. Maar verlies de machtige liefde, de vrede en het spiritueel ontwaken dat momenteel overal aan de gang is, niet uit het oog.
 
Wees dus niet bang van data die voorspeld zijn. Zij zijn illusies. Wees in het Nu, bevestig de Liefde en plaats het in de Toekomst. Wees niet overrompeld door de grote uitdagingen en moeilijkheden die aan de gang zijn op aarde en laat je niet ontmoedigen. Als je niet iedereen kan helpen, help dan één iemand. Eén licht ontsteken op een donkere plaats is beter dan het in de duisternis te laten. Als je jezelf voedt met het Licht binnen in je en je laat het naar buiten schijnen, maak je het verschil naar de Toekomst. Dus start met jezelf van binnenin jezelf. Telkens als je je Licht schijnt, heel en help je waar je ook gaat. Ontken het kwade niet maar bezwijk er niet voor, door alleen het kwade te zien. Rijk naar de Liefde die boven alle schaduwen staat. Onze harten staan open voor jullie en wij zijn steeds daar. Laat jullie geopende harten alle dagen volstromen met de Liefde van de Bron van Al Wat Is.
 
Ik wens jullie vrede
Ik wens jullie harmonie
Ik wens dat jullie zich bewust zijn van het goede in alles."


© De MaanCirkel

 

terug naar Spirituele startpagina Vlaanderen